Məhsullarımız 14 gün müddətində (istifadə edilmədən, zədələnmədən) geri qaytarıla və dəyişdirilə bilər.

Online satış layihəmizdə bütün hüquqlarımız qorunur.Qanuna zidd hərəkət edən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunacaqdır.